Lastsikring tilhenger

Sikring av båt på båthenger

Riktig stropping av båter på tilhenger er svært viktig. Du bør alltid benytte minst fire stropper for å sørge for at båten er skikkelig festet til båthengeren.

Vi anbefaler at to av stroppene festes i båthengerens pullert fremme, og strekkes på skrå bakover på hver side. De to andre stroppene bør festes i pullert på hver side bak, og helst litt på skrå fremover.

Dersom du strekker stropper på tvers over båten, vil den ikke bli godt nok festet. Båten kan vri seg i stroppen under transport, og det kan oppstå farlige situasjoner i trafikken.

Dersom plasseringen av stroppefestene på din båthenger ikke passer til din båt, kan Tysse levere løse surrefester, som kan plasseres der du ønsker.

Finn din nye Tysse båthenger.