Regler og forskrifter

Hva sier førerkortforskriftene

førerkortforskriftene tilhenger

Alle kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt  t.o.m 750kg. Sjekk likevel i bilens vognkort hvor stor aktuell totalvekt (last+vekt av henger i øyeblikket) bilen din har lov å trekke.

Tilhenger & førerkort klasse B

Har du førerkort klasse B, kan du trekke tilhenger hvor summen av tillatt totalvekt på bil + tilhenger ikke overstiger 3500kg. Aktuell totalvekt (last + vekt av tilhenger) må likevel ikke overstige maksimalvekt for tilhenger i bilens vognkort hvis denne er lavere

Tilhenger & førerkort merket B96

Dersom du har førerkort merket B96, kan du trekke tilhenger hvor summen av tillatt totalvekt på bil + tilhenger ikke overstiger 4250kg. Aktuell totalvekt (last + vekt av tilhenger) må likevel ikke overstige maksimalvekt for tilhenger i bilens vognkort hvis denne er lavere.

Tilhenger & førerkortklasse BE

Har du førerkort klasse BE trenger du kun å passe på at aktuell totalvekt (last + vekt av tilhenger) ikke overstiger det din bil kan trekke i henhold til bilens vognkort.

Førerkortklasse C1

For deg som har førerkortklasse C1, kan du kjøre lastebil med tillatt totalvekt mellom 3501 – 7500 kg. Du har også lov til å trekke en tilhenger med tillatt totalvekt til og med 750 kg.

Førerkortklasse C1E

Førerkort klasse C1E gir rett til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter lett lastebil.

Du kan trekke tilhenger dersom totalvekt ikke overskrider 12 000 kg. Tilhengerens aktuelle totalvekt må ikke overstige det bilen har lov å trekke i henhold til bilens vognkort.

Har du flere spørsmål om førerkort og tilhenger? Ta kontakt med oss hos Tysse Tilhengerskolen, eller sjekk ut Statens Vegvesens tilhengerkalkulator.