037 | Ramme

Solide rammevanger i dimmensjon 80x40x3mm som går hele veien frem til kulekobling. 3 stk kjølruller montert på traverser, gjør at båt triller lett inn på båthenger. 2 stk manuelle sidestøter montert bak på tilhenger.