050 | V-drag

Våre fritidshengere leveres med langt v-drag, noe som gir tilhenger en bedre stabilitet. Dette gjør også rygging lettere og mer retnigsstabil, og reduserer risiko for skade på bil. Draget er også mulig å skyve inn under tilhenger for lagring.