079 | Nødpumpe

Nødpumpe montert på siden av tilhenger