105 | Høy rygg

Modell med økt høyde på karmer gir større lastevolum og rygstøtte ved persontransport