111 | Oppkjøringsskinner

Oppkjøringsskinner som kan justeres i hele bredden på tilhenger. Under transport blir disse plassert på tvers fremme på drag.