129 | Lister på skap

Aluminiumlister gjør at skapet blir stabilt og solid. Vi har aluminiumlister på alle sider, hjørner og dører.