135 | Skvettlapp

Skvettlapp forhindrer steinsprut og slitasje oppunder tilhenger, og bakover mot lysbrett.