146 | Aluminiumdørk

Tysse lift leveres med 3mm aluminium dørkplate. Denne monteres over 12mm finerplate.