152 | Finèrvegger

12mm hvite finèr vegger, med plastbelegg av høy kavlitet på begge sider.