169 | Stigetrinn

Stigetrinn er standard. Forenkler tilkomst til båt ved f.eks. sikring av båten til tilhenger.