182 | Surrefester

Stålskinner med nedfelte, kraftige surreringer. Surreringer oppå finerplate eller i sidekarmer er i veien ved lasting og lossing. Våre surrefester er naglet til en stålplate, noe som gir en mye bedre forankring enn når de festes i finèr