183 | Finèr vegger

12mm hvite finèr vegger, med plastbelegg av høy kavlitet på begge sider.