190 | Ikke på offentlig vei

Da disse ikke er utstyrt med lys, skjermer og aksling med fjæring er ikke disse godkjent for kjøring på offentlig vei. Kan ikke registreres.