207 | Ramme

Solide rammevanger i dimmensjon 80x40x3mm som går hele veien frem til kulekobling.