229 | Skvettlapp

Skvettlapp forhindrer steinsprut og slitasje oppunder tilhenger og båt.