239 | Tipp

Kassen låses med kraftige låser i forkant av tilhenger. Tilhenger tippes lett opp manuelt, og tippes ned igjen når last som blir kjørt på når frem til tipp-punktet på tilhenger.