245 | Baklem

Baklem kan hengsles både oppe og nede og kan derfor benyttes til strølem ved tipping av f.eks. grus.