248 | Låsbart rom

Låsbare kassetter for oppjøringsskinner under tilhenger.