266 | Hjørnestolper

Solid innfesting av karmer uten bruk av ekstra sidestøtter. Med avtakbare hjørnestolper kan du fjerne alle karmer og få slett plan