277 | Hjulstoppere

Det er perforerte hull i bunn på tilhenger tilpasset hjulstoppere slik at en enkelt får plassert bilen slik at tilhenger får optimal kulevekt