ADR pakke EXII komplett montert m/godkj.1.1.D-Sprengstoff