Vogge arrangement kort kjøl, montert-6233, 6324, 6384