Lastestropper / Jekkestropper

Lastestropper / Jekkestropper

Enten du gjør storhandel på byggevarehandelen eller skal pakke et flyttelass og legge ut på veien, trenger du lastestropper til å sikre varene.

Sjekk at stroppene er godkjent med blå merkelapp og at verdien LC(lashingcapacity) angir det som er relevant for deg: hva stroppen tåler etter bruk. Pass også på at du skaffer deg stropper etter hva surrefestene på ditt kjøretøy er godkjent for samt at de skal kasseres ved rifter, svekkelse grunnet olje/etsende væsker og lignende. Det er forbudt å skjøte dem, sveise stroppestrammer eller bruke knute. Dette for din egen sikkerhet, samt alle dine medtrafikanter.

Her finner du et godt utvalg av lastestropper som passer med din Tysse tilhenger. Merk at Tysse er den eneste tilhengerprodusenten med sertifiserte surrefester, så om du har en annen type henger må du huske at stroppene ikke tåler mer enn surrefestene dine kan holde igjen

Enten du gjør storhandel på byggevarehandelen eller skal pakke et flyttelass og legge ut på veien, trenger du lastestropper til å sikre varene.

Sjekk at stroppene er godkjent med blå merkelapp og at verdien LC(lashingcapacity) angir det som er relevant for deg: hva stroppen tåler etter bruk. Pass også på at du skaffer deg stropper etter hva surrefestene på ditt kjøretøy er godkjent for samt at de skal kasseres ved rifter, svekkelse grunnet olje/etsende væsker og lignende. Det er forbudt å skjøte dem, sveise stroppestrammer eller bruke knute. Dette for din egen sikkerhet, samt alle dine medtrafikanter.

Her finner du et godt utvalg av lastestropper som passer med din Tysse tilhenger. Merk at Tysse er den eneste tilhengerprodusenten med sertifiserte surrefester, så om du har en annen type henger må du huske at stroppene ikke tåler mer enn surrefestene dine kan holde igjen