Service

Service

Vi har autoriserte forhandlere over hele landet. Våre forhandlere har verksted for tilhengerreparasjon, noe som er viktig for deg da dette gir trygghet dersom feil oppstår på din tilhenger. For å holde din tilhenger i forskriftsmessig stand, er det viktig å overholde service intervallene som er oppgitt i din instruksjonsbok.

Kontakt en forhandler nær deg for service på din tilhenger!

  • Tilhenger skal bringes inn til kontroll hos en autorisert tilhenger-forhandler en gang i året, for at garanti skal være gjeldende.
  • NB! Kontroller lufttrykk og ettertrekk hjulbolter!