Service på din Tysse tilhenger

Vi har autoriserte forhandlere over hele landet. Våre forhandlere har verksted for tilhenger-reparasjon og tilhengerservice, noe som er viktig for deg da dette gir trygghet dersom feil oppstår på din tilhenger. For å holde din tilhenger i forskriftsmessig stand, er det viktig å overholde service intervallene som er oppgitt i din instruksjonsbok.

Kontakt en forhandler nær deg for service på din tilhenger! 

Grunnleggende bruk av henger

Aksler, bremser og understell må aldri overbelastes!

  • Unngå overlast
  • Unngå overbelastning som følge av ufornuftig og hard kjøring eller feil håndtering av hengeren. Slag- og støtbelastning på akslene må ikke forekomme. Kjørehastigheten skal tilpasses veistandarden og tilhengerens lastetilstand. Dette gjelder spesielt ved kjøring i svinger
  • Unngå overbelastning som følge av feilplassering av lasten. Kjøretøyet kjører alltid roligere hvis lasten i tilhengeren plasseres så lavt som mulig over akselen (optimale kjøreegenskaper, best bremseeffekt)
  • Ved lange nedoverbakker skal bremsene beskyttes mot overoppheting ved å ta kjørepauser
  • Sjekk bilens tilhengerfeste og tilhengerens påløp for maks belastning. Denne må ikke overstiges
  • Dersom det er behov for å jekke opp tilhengeren, må jekken plasseres under hengerens rammevanger eller akselrør
  • Jevnlig renhold av tilhengeren er med på å bevare utseende og forlenge levetiden

Tilhengerbloggen