Sikring av båt på båthenger

Riktig stropping av båter på tilhenger er svært viktig. Du bør alltid benytte minst fire stropper for å sørge for at båten er skikkelig festet til båthengeren.

Vi anbefaler at to av stroppene festes i båthengerens pullert fremme, og strekkes på skrå bakover på hver side. De to andre stroppene bør festes i pullert på hver side bak, og helst litt på skrå fremover.

Dersom du strekker stropper på tvers over båten, vil den ikke bli godt nok festet. Båten kan vri seg i stroppen under transport, og det kan oppstå farlige situasjoner i trafikken.

Dersom plasseringen av stroppefestene på din båthenger ikke passer til din båt, kan Tysse levere løse surrefester, som kan plasseres der du ønsker.

Les mer om valg av Tysse båthenger og Betjening av båthengere.

Finn din nye Tysse båthenger.