Regler og forskrifter

Fartsgrenser med tilhenger

Det er viktig å vite hvor fort du har lov til å kjøre med tilhenger i de forskjellige fartsgrensene. Maksimal hastighet for biler som trekker tilhenger med bremser er 80 km/t. Dette gjelder selv om fartsgrensen på stedet er 90 km/t eller høyere.

Kjører du bil med tilhenger uten bremser er maksimal hastighet 60 km/t, når tilhengeren har en aktuell totalvekt på 300 kg eller mer.

Aktuell totalvekt er vekt av tilhenger pluss lasten du har på den. Med en aktuell vekt under 300kg, er maksimal hastighet 80 km/t.

Ved lavere fartsgrenser skal du følge skiltingen.

Fra NAF:

Kjøring med tilhenger med brems – 80 km/time

Kjøring med tilhenger uten brems, men med vekt under 300 kg – 80 km/time

Kjøring med tilhenger uten brems, men med vekt over 300 kg – 60 km/time

 

Med vekt menes tilhengerens vekt og vekten på lasten samlet.