097 | Lav egenvekt

Kassen er bygd i aluminium, noe som gjør egenvekt svært lav.