Instruksjonshefter

Instrukser for fører

Før hver kjøretur er det viktig å kontrollere følgende

 • Dekkenes lufttrykk / dekkenes tilstand
 • Lys- og bremseanleggets funksjon
 • For de tilhengere som er utstyrt med nesehjul; løft opp og lås tilhengerens nesehjul i øvre posisjon.
 • Kontroller koblingen. Kulekoblingen må omslutte kulen (tilhengerfestet) tett og fast.
 • Fest sikkerhetswiren til kjøretøyet
 • Løsne parkeringsbremsen (på tilhengere med brems)

Ved nytt kjøretøy, må følgende sjekkes etter første kjøretur

Kontroller at hjulskruene/mutterne sitter godt fast. Vi anbefaler bruk av momentnøkkel. Denne kontrollen skal også utføres etter hjulskift og bør gjøres jevnlig. Tiltrekningsmoment på hjulbolter: M12x1,5: 90Nm, M16x1,5:195Nm

Anbefaling: kontroller bremseanlegget etter ca 500km og etterjuster om nødvendig. Ta kontakt med din lokale forhandler.

Betjeningsveiledning

Tilkobling av tilhenger til bil

Ved tilkobling settes tilhengerens nesehjul (støttehjulet) på bakken. Rygg bilen bakover til tilhengeren eller  (ved liten tilhenger) manøvrer tilhengeren frem til koblingspunktet på bilen. ‘

 • Åpne koblingskjevene ved å trekke håndtaket hardt oppover. Se “H” (figur) .
 • Sett den åpne koblingen på trekkkjøretøyets tilhengerkule og slipp håndtaket
 • Håndtaket skal nå gå automatisk tilbake til utgangsstilling. Lukking og sikring skjer automatisk.
 • Kontroller at stillingen er innstilt til “+” (se figur).
 • Koble sikkerhetswiren og lyskabel til bilen.
 • Sveiv nesehjulet helt opp og sikre det med klemmen.
 • Løsne parkeringsbremsen før kjøring
 • Visuell kontroll: Trekk-kulen skal ikke være synlig i tilkoblet tilstand.

OBS: Kulekoblingens håndtak og håndbremsspake må ikke brukes som hjelpemiddel ved manøvrering, grunnet fare for skader på de innvendige komponentene.

Frakobling av tilhenger fra bil

 • Sveiv ned nesehjulet
 • Om tilhenger har brems, trekk til håndbremsen
 • Koble fra sikkerhetswire og lyskabel
 • Trekk håndtaket “H” (figur) på tilhengerkoblingen hardt oppover i pilens retning
 • Løft (eller benytt nesehjul) koblingen av bilens tilhengerfeste

TIPS: Om kobling ikke umiddelbart løsner fra bil, kan en løsne litt på håndbrems for å få litt bevegelse i tilhenger. Dette kan da hjelpe på for å frigi tilhenger fra bil. OBS! Dette må ikke gjøres om tilhenger står i en helning eller hvor det er fare for at tilhenger triller ukontrollert.

Frakobling av tilhenger fra bil

 • Sveiv ned nesehjulet
 • Om tilhenger har brems, trekk til håndbremsen
 • Koble fra sikkerhetswire og lyskabel
 • Trekk håndtaket “H” (figur) på tilhengerkoblingen hardt oppover i pilens retning
 • Løft (eller benytt nesehjul) koblingen av bilens tilhengerfeste

TIPS: Om kobling ikke umiddelbart løsner fra bil, kan en løsne litt på håndbrems for å få litt bevegelse i tilhenger. Dette kan da hjelpe på for å frigi tilhenger fra bil. OBS! Dette må ikke gjøres om tilhenger står i en helning eller hvor det er fare for at tilhenger triller ukontrollert.

Parkering av tilhenger

Unngå å parkere tilhengeren mer parkeringsbremsen på nå det er frost. Dette gjelder også ved lagring over 1-2 dager. Det anbefales bruk av parkeringsklosser ved lagring av tilhengeren.
Ve lengre tids lagring av tilhenger vil en presenning hindre at det samler seg løv og skitt i tilhengeren. Dette øker levetiden på tilhengerens overflate.

TIPS: Dersom tilhengeren rygges på plass bør en trekke den litt frem igjen for å få bremseskoene tilbake i “normalposisjon”

Bremser

På serviceverkstedet vil det bli foretatt vedlikehold og justering av bremser. Dersom dette ikke blir gjort, vil det medføre dårlig bremseeffekt og at påløpsdemperen kan bli ødelagt. Det er derfor viktig at serviceintervallene blir overholdt.

Kontroller at bremsewirer og bremsestag ikke hindres i å ha fri bevegelse.

OBS: På grunn av bremsesystemets ryggeauotmatikk-funksjon er det ikke like god bremseeffekt bakover som fremover. 

Last ned instruksjonshefter

Instruksjonshefte Last ned
Brukerveiledning Tysse lift 6110HC  Last ned
Brukerveiledning Tysse lift manuell Last ned
Brukerveiledning Tysse lift elektrisk Last ned
Brukerveiledning Tysse lift med hydraulisk nesehjul Last ned
Brukerveiledning Treveistipp Last ned
Monteringsanvisning Jaxal plastlokk Last ned
Brukerveiledning Goliath Serie TS – vinsj  Last ned
Brukerveiledning Goliath TR7 – vinsj  Last ned

 

 

Brukermanual Goliath VinsjLast ned

Tilhengerbloggen